Ny dragspelsdag på webben för dig som vill lära dig komponera på dragspel.

Hur komponerar man en vals? Hur börjar man? Hur väljer man rätt ackord? Hur kan man variera sin melodi? Vilket är bäst, komponera på gehör el. på noter el. kanske en blandning? Hur fungerar notutskrift på dator?

Välkommen till dragspelsdagen WEB med inriktningen: ”Komponera på dragspel”.

Söndag 20 feb kl 18:00-19:00

Anmälan gör du enklast på webshopen.