Bäste nöjesbokare, mitt företag erbjuder personlig service med hög kvalité inom musik och eventbranschen. Ni kan anlita mig, min personal och externa företag knutna till mig, både för en totallösning eller för en mindre del i ett stort arrangemang, t.ex. som välkomst-pianist el. kapellmästare.

Jag erbjuder stora som små orkestervarianter. Jag knyter samman alla lösa trådar till ett fungerande koncept och bidrar gärna i diskussionen med erfarenhet från tidigare arrangemang.

Mina kunder är främst storföretag inom Sverige, antingen via direkt-kontakt, eller indirekt genom t.ex. festmakers, eventföretag el. nöjes-bokare. Välkommen att kontakta mig då ni planerar er nästa festlighet.